05 Ήταν οι Έλληνες

Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες ήταν εκείνοι που γοητεύτηκαν από την παράξενη φύση των ιαματικών πηγών και ως εκ τούτου προσπάθησαν να μελετήσουν τις ιδιότητές τους και να ανακαλύψουν την ωφέλιμη επίδρασή τους στο ανθρώπινο σώμα. Ο Ηρόδοτος ήταν ο πρώτος που κατέδειξε τις ακριβείς μεθόδους των θεραπευτικών αυτών τεχνικών, αλλά ο Ιπποκράτης, ο πιο γνωστός γιατρός της αρχαιότητας, μίλησε εκτενώς για τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών υδάτων στο έργο του: “Περί ανέμων, υδάτων και τόπων”.
Asset 1
Asset 1
ms_acc_rgb
COPYRIGHT © 2015-2022 ARIADNE ATHENS SKIN WELLNESS