02 Το Λουτρόν

Η ιστορία του μπάνιου στην αρχαία Ελλάδα ξεκινάει από το γνωστό Γυμνάσιον. Όταν στο τακτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου εντάχθηκε το ολοκληρωμένο λούσιμο, δημιουργήθηκε το κατάλληλο πλαίσιο από κοινωνικής και αρχιτεκτονικής πλευράς για μία πρώιμη μορφή δημόσιου μπάνιου στην αρχαία κοινωνία. Το λουτρόν ήταν το μόνο μέρος που σχετιζόταν με το πλύσιμο και το μπάνιο. Ήταν ένας ανοιχτός χώρος, όπου το μπάνιο γινόταν με κρύο νερό, σε ανυψωμένες λεκάνες ή απλές εγκαταστάσεις ντουζιέρων.
Asset 1
Asset 1
ms_acc_rgb
COPYRIGHT © 2015-2021 ARIADNE ATHENS SKIN WELLNESS